Để đi theo cùng hướng này, chúng tôi muốn độc giả của mình biết rằng, trên hết, trò chơi là vì niềm vui của chúng tôi, và giống như bất kỳ người chơi nào, chúng tôi có nhiệm vụ đảm bảo rằng nó vẫn như vậy. Chúng tôi bày tỏ quan điểm của mình một cách trung thực với hy vọng hướng dẫn những điều tốt nhất, trên tinh thần đồng hương. Chúng tôi đề xuất các trang web trò chơi trực tuyến tốt nhất để chơi, phần thưởng bạn không nên bỏ lỡ, các trò chơi mới vừa được phát hành, v.v.